Geen komend evenement!

PRIVACYVERKLARING

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van de Personeelsvereniging Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: PV VWS), gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40408407. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de PV VWS verwerkt, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen de PV VWS treft om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening

Gegevensbescherming.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 De PV VWS verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

(a) Lid wordt;
(b) Zich inschrijft of aanmeldt voor een door de PV VWS georganiseerd evenement of activiteit;
(c) Zich aanmeldt voor de nieuwsbrief;
(d) Via de e-mail of het contactformulier contact met de PV VWS opneemt;

1.2 De PV VWS verzamelt daarbij (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

(a) Naam;
(b) Adres;
(c) E-mailadres;
(d) Telefoonnummer;
(e) Geboortedatum;
(f) Geslacht;
(g) Bankrekeningnummer.

1.3 De PV VWS kan deze gegevens gebruiken met het doel:

(a) Het lidmaatschap te effectueren of activiteiten te kunnen aanbieden;
(b) Nieuwsbrieven en andere relevante informatie te verzenden;
(c) Contact met u te onderhouden;
(d) De dienstverlening te verbeteren;
(e)De PV gebruikt geen cookies/trackers op haar website.

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1 U kunt met betrekking tot alle vragen rondom persoonsgegevens en privacy contact opnemen

met het Bestuur van de PV VWS via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor:

(a) Meer informatie over de wijze waarop de PV VWS uw persoonsgegevens verwerkt;
(b) Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) Inzage in de persoonsgegevens die de PV VWS van u verwerkt;
(d) Correctie, beperking, wissing of overdracht van uw persoonsgegevens;
(e) Bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door de PV VWS.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 De PV VWS zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en zal daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw
persoonsgegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens verstrekt/gebruikt worden aan -op dit moment- (juni 2018) de volgende derden en systemen:

(a) ING Bank;
(b) P-Direkt;
(c) PostNL;
(d) Hallmark;
(e) Federatie West-Nederlandse Personeelsverenigingen;
(f) De PV-site is gecertificeerd met HyperText Transfer Protocol with Privacy en versleuteld;
(g) Een reisbureau, daartoe sluit de PV dan een verwerkingsovereenkomst af.

Deze derden gebruiken de persoonsgegevens om:

(a) Betalingen/declaraties en incasso's uit te voeren;
(b) Gegevens te verwerken en/of te wijzigen;
(c) De website en software te optimaliseren;
(d) Post-/e-mail-verzending mogelijk te maken;
(e) Het lidmaatschap in de volle omvang te kunnen effectueren
(f) Boekingen van reizen mogelijk te maken.

4.3 De PV VWS kan foto’s/video's van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten die de PV VWS organiseert of waaraan de PV VWS deelneemt publiceren op de website of sociale media van de PV
VWS, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

De PV VWS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring kan in de toekomst worden gewijzigd, bijvoorbeeld - maar hier niet toe beperkt - doordat derden/systemen waarmee de PV VWS werkt veranderen. Wij bevelen daarom
aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen. De privacyverklaring wordt samen integraal opgenomen op de website van de PV VWS (https://www.pvvws.nl).

PRIVACYVERKLARING

Laatst aangepast op donderdag, 10 september 2020 12:07

Nieuwste van Super User

Log in om reacties te plaatsen
UA-76827929-1