top of page

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de Personeelsvereniging Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: PV VWS), gevestigd aan het Parnassusplein 5, 2511 VX te Den Haag en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40408407. De PV VWS is verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die worden verwerkt via de website www.pvvws.nl en/of worden verwerkt via contact dat plaatsvindt via de website.

Deze privacyverklaring beschrijft welke persoonsgegevens de PV VWS verwerkt, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen de PV VWS treft om de verwerking veilig maar ook rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

1. Gebruik van persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden:

1.1 De PV VWS verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

(a) Lid wordt;

(b) Zich inschrijft of aanmeldt voor een door de PV VWS georganiseerd evenement of activiteit;

(c) Zich aanmeldt voor de nieuwsbrief;

(d) Via de e-mail of het contactformulier contact met de PV VWS opneemt;

 

1.2 De PV VWS verzamelt daarbij (mogelijk) de volgende (persoonsgegevens:

(a) Naam;

(b) Adres;

(c) E-mailadres;

(d) Telefoonnummer;

(e) Geboortedatum;

(f) Geslacht;

(g) Bankrekeningnummer;

(h) Zo nodig: andere noodzakelijke gegevens voor de uitvoering van de activiteit waarvoor u zich hebt aangemeld;

(i) Foto’s van activiteiten.

 

PV VWS kan bijzondere persoonsgegevens verwerken (zoals gezondheidsgegevens), die voor deelname of uitvoering van de activiteiten noodzakelijke zijn of indien er uitdrukkelijk toestemming is gevraagd. PV VWS verzamelt persoonsgegevens direct bij u.

2. Doel en grondslag van de verwerking

De PV VWS verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden. Hierna wordt per categorie persoonsgegevens aangegeven voor welke doelen persoonsgegevens worden verwerkt en wat de grondslagen daarvan zijn.

(a) Noodzakelijk voor het voeren van de ledenadministratie en uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst waarbij degene wiens persoonsgegevens het betreft partij is bij de overeenkomst.

(b) Het aanbieden van diensten in de vorm van activiteiten en uitjes.

(c) Het sturen van een ledennieuwsbrief.

(d) Het sturen van promotie voor activiteiten, kortingen en acties.

 

3. Informatie, wijziging, correctie, verwijdering, overdracht en bezwaar

3.1 U kunt met betrekking tot alle vragen rondom uw persoonsgegevens contact opnemen met het Bestuur van de PV VWS via de Dienstpostbus. Ook kunt u uiteraard  contact opnemen over:

(a) Inzage in de persoonsgegevens die de PV VWS van u verwerkt;

(b) Correctie, beperking, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens;

(c) Bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door de PV VWS.

 

4. Beveiliging van uw gegevens

4.1 De PV VWS gaat vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens en gebruikt uw gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden. PV VWS neemt technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. De PV-site is gecertificeerd met HyperText Transfer Protocol with Privacy en versleuteld;

5. Derden

PV VWS deelt uw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring en alleen met derden, wanneer dit geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

5.1 Uw persoonsgegevens worden verstrekt aan de volgende derden en systemen:

(a) ING Bank;

(b) P-Direkt;

(c) PostNL;

(d) Hallmark;

(e) Hayfyve;

(f) De Personeelsvoordeelwinkel;

(g) Go-Vital;

(h) Centraal Beheer;

(j) Een reisbureau, daartoe sluit de PV dan een verwerkingsovereenkomst af.

 

5.2 Deze derden gebruiken de persoonsgegevens om:

(a) Betalingen/declaraties en incasso's uit te voeren;

(b) Gegevens te verwerken en/of te wijzigen;

(c) De website en software te optimaliseren;

(d) Post-/e-mail-verzending mogelijk te maken;

(e) Het lidmaatschap in de volle omvang te kunnen effectueren;

(f) Boekingen van reizen mogelijk te maken.

 

5.3 De PV VWS kan foto’s enof video's van deelnemers aan activiteiten die de PV VWS organiseert of waaraan de PV VWS deelneemt publiceren op de website of sociale media van de PV VWS, tenzij u daartegen uitdrukkelijk geen toestemming verleend.

6. Bewaren van uw gegevens

De PV VWS bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

7. Wijzigingen privacyverklaring en cookiebeleid

PV VWS behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring en haar (toekomstige) cookiebeleid zonder nadere aankondiging eenzijdig aan te passen. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring en het cookiebleid regelmatig te blijven raadplegen. De privacyverklaring en het cookiebeleid wordt samen integraal opgenomen op de website van de PV VWS (https://www.pvvws.nl).

 

Versie februari 2022

bottom of page